logo logo logo
Menu
logo logo
Menu

Tin tức mới nhất

contact Đăng ký ngay contact (028) 7300 5588

Reddy

TK Truyền Thông
  • Sinh viên Nguyễn Vân Khang, Nguyễn Khánh Linh
  • Giảng viên Hoàng Cúc Phương

Reddy is an amazing food & beverage business, which only uses organic ingredients. It is a graduation project of FPT University created by Nguyen Khanh Linh and Nguyen Van Khang | Ngành Thiết kế Mỹ thuật số Đại học FPT TP.HCM

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image