logo logo logo
Menu
logo logo
Menu

Tin tức mới nhất

contact Đăng ký ngay contact (028) 7300 5588

Press meal

TK Tương Tác
  • Sinh viên Trần Cao Minh, Lê Khoa.
  • Giảng viên Alves Junior, Trần Tuấn Anh

Ứng dụng cho giải pháp tự động đặt món và thanh toán tại khu ẩm thực (Food-court) Một ứng dụng trong giải pháp thanh toán tự động tại khu ẩm thực tự phục vụ (self-serve food-court). Bao gồm cho phép khách hàng lựa chọn và thanh toán cho bữa ăn tại các ki-ốt nằm được bố trị tại các điểm thuận tiện trong khu ẩm thực hoặc qua ứng dụng cho điện thoại thông minh | Ngành Thiết kế Mỹ thuật số Đại học FPT TP.HCM

Video giới thiệu

Nội dung

Một ứng dụng trong giải pháp thanh toán tự động tại khu ẩm thực tự phục vụ (self-serve food-court). Bao gồm cho phép khách hàng lựa chọn và thanh toán cho bửa ăn tại các ki-ốt nằm được bố trị tại các điểm thuận tiện trong khu ẩm thực hoặc qua ứng dụng cho điện thông minh.

Đây là đồ án tốt nghiệp tại Đại học FPT. Đồ án được kết hợp giữa hai ngành Kỹ thuật phần mềm (SE) và Thiết kế đồ họa (GD).

Thành viên ngành Kỹ thuật phần mềm: Ngô Nhật Đô, Nguyễn Đức Huy, Phạm Hưng Thịnh, Nguyện Mạnh Khang.

Thành viên ngành Thiết kế Đồ hoạ: Trần Cao Minh, Lê Khoa.

Giáo viên hướng dẫn: Alves Junior, Trần Tuấn Anh

Thời gian thực hiện: 15 tuần.

Prototype

Chi tiết

image
image
image
image
image
image

Wireframe

image
image

Userflow

image

Thiết kế

image
image
image

Giao diện

image
image
image
image
image
image
image